De första årens verksamhet.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

De första årens verksamhet handlade mycket om att komma igång med olika aktiviteter. Detta finns beskriver under de olika rubrikerna. En svårighet i detta sammanhang är att det inte finns…

Fortsätt läsa De första årens verksamhet.

Verksamheten upphör.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

I det sista protokollet från Sjöviks Bollklubb finns ingen datum angiven. Det näst sista är daterat den 9 februari 1941. Ytterligare ett protokoll finns, ett årsmötesprotokoll, sannolikt från 1942. Där…

Fortsätt läsa Verksamheten upphör.

Björboholms Idrottsförening.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Den förening som efterhand kom att bli organisation även för människor från Sjöviksområdet, bildades den 20 augusti 1947 och fick namnet Björboholms Idrottsförening. I denna skrift tas endast delar av…

Fortsätt läsa Björboholms Idrottsförening.

Andra idrottsföreningar.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

I arbetet med att få fram uppgifter om hur idrotten kom till Sjövik har det framkommit att det funnits ytterligare föreningar som sysslat med idrott. ÖSTAD SKYTTEFÖRENING:Bildades 1903. Numera ingår…

Fortsätt läsa Andra idrottsföreningar.

Idrottsplatser.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

För att bedriva idrottsverksamhet måste man ha en "arena" av något slag. Med idrottsplats menar vi oftast en plats, utomhus, där främst olika bollsporter och friidrott utövas. Andra grenar t.ex.…

Fortsätt läsa Idrottsplatser.

Idrottsplatsen i Björboholm.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Idrottsplatsen i Björboholm var belägen öster om samhället, mellan järnvägen och Mjörn. Vid ett sammanträde med styrelsen för den nybildade idrottsföreningen Björboholms IF beslutades att man i en skrivelse till…

Fortsätt läsa Idrottsplatsen i Björboholm.

Ny idrottsplats i Sjövik.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Tre år senare, den 18 oktober 1962, togs frågan om idrottsplatsen upp igen vid ett månadsmöte:"Mötet beslutade efter livlig diskussion att välja en kommitté för undersökning av möjligheten att anskaffa…

Fortsätt läsa Ny idrottsplats i Sjövik.

Idrottsplatsen vid skolan

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

I början av 1980 diskuterades på nytt en ny idrottsplats. Kontakt togs med kommunen om möjligheten att lokalisera denna i anslutning till skolan. Fördelen med anknytningen till skolan var att…

Fortsätt läsa Idrottsplatsen vid skolan

Idrottsgrenar.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

I de olika föreningarna: Sjöviks Idrottsförening, Sjöviks bollklubb, Björboholms Idrottsförening och Sjöviks Sportklubb har flera grenar utövats. Tävlingsaktiviteten har varierat starkt. Vid genomgång befintliga protokoll är de sällsynt att resultat…

Fortsätt läsa Idrottsgrenar.

Fotboll.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Det kan vara av intresse att beskriva hur verksamheten kring fotbollen organiserades och bedrevs. Den 2 april 1933 bildades en fotbollskommitté på två personer. Valda blev A.Brosell och Harald Andreasson.…

Fortsätt läsa Fotboll.