Det idrottshistoriska arvet- vikten av att arkivera.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Ett av syftena med "När idrotten kom till Sjövik" är att skapa intresse och medvetandegöra vikten av att arkivera handlingar och annat material. Foton, pressklipp och sådant som kan vara…

Fortsätt läsa Det idrottshistoriska arvet- vikten av att arkivera.

Fester och festplatser.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Vid sidan om det rent idrottsliga har idrottsföreningar spelat en viktig roll när det gäller att arrangera fester och bygga festplatser. Även i Sjöviksområdet har så varit fallet. De uppgifter…

Fortsätt läsa Fester och festplatser.

Sjöviksrundan satte Sjövik på skidkarta

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

I sin bok Idrotten kom till Sjövik skriver Roland Sjöberg om skidåkningen i Sjövik - som har varit framgångsrik. Under en kortare tid i början av 1940-talet fanns en skidklubb…

Fortsätt läsa Sjöviksrundan satte Sjövik på skidkarta

Friidrott.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Benämningen "fridrott" är en tämligen modern företeelse. Olika terorier har framförts om vad som menades med "friidrott". En kan härledas från debatten om gymnastiken utformning. Under 1800-talet var idrott synonymt…

Fortsätt läsa Friidrott.

Skytte.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Östad skytteförening bildades troligen 1903. Notiser i Elfsborgs Läns tidning tyder på detta. Fotografi taget vid 10 års jubileet är daterat 1913. Föreningen har verkat utan uppehåll i snart 100…

Fortsätt läsa Skytte.

Kvinnorna och idrotten.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Av det material som finns att tillgå tycks kvinnors utövande av idrott i Sjöviksområdet vid denna tid varit mycket sporadiskt. Även uppdrag i föreningen var ovanligt. I Alingsås förekom idrott…

Fortsätt läsa Kvinnorna och idrotten.

Pojkavdelning i Sjöviks BK.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Frågan om att bevilja personer under 15 år medlemskap i föreningen diskuterades under hösten 1934. Vid ett föreningsmöte den 7 november 1933 avslogs ett förslag om att även ungdomar under…

Fortsätt läsa Pojkavdelning i Sjöviks BK.

Bandy.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Bandyspel har varit en stor sport i Alingsåsbygden. Framförallt gäller detta i staden Alingsås som under 1930 - 40 och 50 talen hade många lag som med framgång deltog i…

Fortsätt läsa Bandy.

Fotboll.

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Historik

Det kan vara av intresse att beskriva hur verksamheten kring fotbollen organiserades och bedrevs. Den 2 april 1933 bildades en fotbollskommitté på två personer. Valda blev A.Brosell och Harald Andreasson.…

Fortsätt läsa Fotboll.