Fester och festplatser.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Vid sidan om det rent idrottsliga har idrottsföreningar spelat en viktig roll när det gäller att arrangera fester och bygga festplatser. Även i Sjöviksområdet har så varit fallet. De uppgifter…

Fortsätt läsa Fester och festplatser.

Sjöviksrundan satte Sjövik på skidkarta

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

I sin bok Idrotten kom till Sjövik skriver Roland Sjöberg om skidåkningen i Sjövik - som har varit framgångsrik. Under en kortare tid i början av 1940-talet fanns en skidklubb…

Fortsätt läsa Sjöviksrundan satte Sjövik på skidkarta

Friidrott.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Benämningen "fridrott" är en tämligen modern företeelse. Olika terorier har framförts om vad som menades med "friidrott". En kan härledas från debatten om gymnastiken utformning. Under 1800-talet var idrott synonymt…

Fortsätt läsa Friidrott.

Skytte.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Östad skytteförening bildades troligen 1903. Notiser i Elfsborgs Läns tidning tyder på detta. Fotografi taget vid 10 års jubileet är daterat 1913. Föreningen har verkat utan uppehåll i snart 100…

Fortsätt läsa Skytte.

Kvinnorna och idrotten.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Av det material som finns att tillgå tycks kvinnors utövande av idrott i Sjöviksområdet vid denna tid varit mycket sporadiskt. Även uppdrag i föreningen var ovanligt. I Alingsås förekom idrott…

Fortsätt läsa Kvinnorna och idrotten.

Pojkavdelning i Sjöviks BK.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Frågan om att bevilja personer under 15 år medlemskap i föreningen diskuterades under hösten 1934. Vid ett föreningsmöte den 7 november 1933 avslogs ett förslag om att även ungdomar under…

Fortsätt läsa Pojkavdelning i Sjöviks BK.

Bandy.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Bandyspel har varit en stor sport i Alingsåsbygden. Framförallt gäller detta i staden Alingsås som under 1930 - 40 och 50 talen hade många lag som med framgång deltog i…

Fortsätt läsa Bandy.

Fotboll.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Det kan vara av intresse att beskriva hur verksamheten kring fotbollen organiserades och bedrevs. Den 2 april 1933 bildades en fotbollskommitté på två personer. Valda blev A.Brosell och Harald Andreasson.…

Fortsätt läsa Fotboll.