Varför idrottshistoria?

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Finns det anledning att syssla med historia, med idrottshistoria, om hur idrotten startade på en liten ort ? Det finns de som hävdar att man inte har någon större nytta…

Fortsätt läsa Varför idrottshistoria?

Förord

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Idén med att forska om hur idrotten kom till Sjövik fick jag i slutet av 1980-talet. Jag fick då ta del av en protokollsbok från den förmodligen första idrottsföreningen i…

Fortsätt läsa Förord

Lära av historien.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Kan man lära av historien? Frågeställningen kan gälla både positiva och negativa händelser. Att ha historien som läromästare har urgamla traditioner. Detta kan gälla nationer, individer och organisationer. Ett exempel…

Fortsätt läsa Lära av historien.

Vadå idrott – folkrörelse?

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Följande definitioner har varit utgångspunkt för begreppen "idrott" och "folkrörelse" i denna studie om hur idrotten kom till Sjövik Idrott: (enl. RF.s definition.)Idrott är fysisk aktivitet som människor utövar för…

Fortsätt läsa Vadå idrott – folkrörelse?

Sverige och Östad socken på 1930-talet.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Hur var förhållandena i Sverige på 1930- talet? Vilka förutsättningar hade de personer som startade idrottsföreningar under denna tid? Här följer en koncentrerad sammanställning av olika faktorer som haft betydelse…

Fortsätt läsa Sverige och Östad socken på 1930-talet.

Sjöviks idrottsförening bildades i november 1932.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Den händelse som dominerade 1932 är utan tvekan den sk. "Kreugerkraschen". Många företag och enskilda människor förlorade stora pengar. Kreuger begick självmord i mars. En annan händelse som fick stor…

Fortsätt läsa Sjöviks idrottsförening bildades i november 1932.

Idrotten i Alingsåsbygden.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

Vilken direkt betydelse för bildandet av Sjöviks första idrottsförening som utvecklingen i den närmaste omgivningen haft är svår att bedöma. Det kan ändå vara på sin plats att mycket kort…

Fortsätt läsa Idrotten i Alingsåsbygden.

Medlemmar 1932.

 • Post Author:
 • Post Category:Historik

De 17 "man" som blev inskrivna som medlemmar den 14 november är sannolikt de som bildade föreningen. Dessa var: Harald Andreasson. Gunnar Bengtsson. Gustav Bengtsson. Sven Gustavsson Erik Haglund. Östen Haglund. Ingvar Hartvig. Karl Hartvig. Olle Johansson. Olof Kristensson. Valfrid Kristensson. Gustav…

Fortsätt läsa Medlemmar 1932.